Masz pytania? tel.: 32 4564364 lub 723 550 755 | dziupla@wodzislaw-slaski.pl

 

Deklaracja dostępności

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla".

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 • niektóre opublikowane opublikowane multimedia oraz zdjęcia mogą nie posiadać opisu alternatywnego,
 • strona internetowa nie pozwala na przeglądanie treści w trybie kontrastowym,
 • na stronie internetowej mogą występować niejasne opisy linków,
 • zamieszczane pliki do pobrania (np. dokumenty PDF, DOCX) nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Wyłączenia

 • treści i multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny
 • Deklarację poddano ostatniemu przeglądowi (aktualizacji) dnia: 2024-03-28


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dokładamy wszelkich starań, aby w maksymalnym stopni-u zapewnić dostępność naszej strony. W tym celu podejmujemy działania na rzecz usuwania poszczególnych niezgodności lub ograniczeń. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Daria Kostorz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 456 43 64 lub 723 550 755.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla" mieści się w budynku przy ul. Czyżowickiej 29 B.

Do Placówki można dostać się od ul. Czyżowickiej dojeżdżając samochodem lub innym pojazdem pod sam budynek, gdzie znajdują się miejsca parkingowe i stojaki rowerowe.
Na ul. Czyżowickiej znajduje się przystanek autobusowy pn. Czyżowicka -Pszowska, na którym zatrzymuje się autobus Komunikacji Miejskiej Wodzisław Ślaski – linia C2.
Możliwe jest dojście od strony ul. Bogumińskiej przez teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kierując się wzdłuż stadionu.

Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, przy wejściu głównym znajduje się podjazd, wewnątrz budynku przestrzenne korytarze, winda, schody wyposażone w barierki. Na parterze mieści się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz z miejscem do przewijania dziecka.

W dwukondygnacyjnym budynku mieści się świetlica środowiskowa nr 1, pomieszczenia przeznaczone na zajęcia grupowe, indywidualne, spotkania z klientami, oraz miejsca pracy dla pracowników merytorycznych i obsługi.
Przy wejściu głównym i ewakuacyjnym umieszczone są tablice informacyjne z rozkładem pomieszczeń.
Na parterze znajduje się szatnia, sala wypoczynkowa, kuchnia z jadalnią , sala nauki własnej, sala zabaw z pokojem obserwacji wyposażonym w lustro weneckie, pomieszczenie dla pracowników pedagogicznych, pomieszczenia do pracy dla pracowników obsługi.
Na piętrze znajduje się przestrzenna poczekalnia, sekretariat i gabinet dyrektora. Są tam także pomieszczenia przeznaczone dla klientów - sala zajęć ruchowych wraz z łazienką dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchowa, sala zajęć grupowych, pomieszczenia do zajęć indywidualnych – terapeutycznych oraz konsultacji i spotkań, sala relaksacyjna.

Na terenie Placówki brak znaków ostrzegawczych na schodach, informacji o planie budynku w formie słuchowej, wzrokowej i dotykowej, jednak w razie potrzeby pracownik pierwszego kontaktu obsłuży osobę z niepełnosprawnościami tak, by otrzymała pełną informację.
Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

Przed budynkiem znajduje się plac zabaw czynny w godzinach otwarcia placówki, stół do tenisa, dwa stoliki z grami planszowymi, miejsca rekreacyjne z ogólnodostępnymi ławkami.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (rok 2021) - pobierz 

Znajdziesz nas na

Sekretariat

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:15 - 16:00
środa, piątek: 8:15 - 15:00

Adres: ul. Czyżowicka 29b, 44-300 Wodzisław Śląski

Telefon: 32 456 43 64, 723 550 755

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Top